Všeobecné Obchodní Podmínky

Všeobecné Obchodní Podmínky (dále VOP) platné od 14.09.2017